Jesteś tutaj: Strona główna > Zasady ewakuacji > Wyjścia ewakuacyjne z budynku

Wyjścia ewakuacyjne z budynku

Parter segment czerwony

W każdym segmencie budynku Neofilologii UŚ znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Większość wyjść jest przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach. Ewakuacja przez wyjścia bez schodów odbywa się w segmencie czerwonym, żółtym, zielonym oraz turkusowym. Wyjście z budynku na poziomie parteru, z segmentu pomarańczowego oraz turkusowego, jest możliwe tylko schodami.

W segmencie czerwonym znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne wychodzące na parking górny.

Wyjścia ewakuacyjne z segmentu czerwonego na parking górny.
Wizualizacja wyjść ewakuacyjnych z segmentu czerwonego na parking górny

Wyjście ewakuacyjne na parking górny obok Dziekanatu 1.16

1

Wyjście ewakuacyjne na parking górny. Segment czerwony. Dziekanat 1.16

Zdjęcie 1. Wyjście ewakuacyjne na parterze w segmencie czerwonym obok Dziekanatu 1.16. Do wyjścia prowadzą schody z wnętrza budynku. Z Dziekanatu 1.16 można wyjść na parking górny przy użyciu schodów oraz przy użyciu rampy dla osób poruszających się wózkach.

Zdjęcie 2. Wyjście ewakuacyjne prowadzące z segmentu czerwonego na parking górny.  Do wyjścia prowadzą schody oraz rampa dla osób poruszających się na wózkach.

2

Wyjście ewakuacyjne na parking gorny. Widok z parkingu.

Wyjście ewakuacyjne obok wejścia głównego do budynku

3

Wyjście ewakuacyjne. Szklane drzwi prowadzące na parking górny.

Zdjęcie 3. Wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej w segmencie czerwonym prowadzące na parking górny. Za drzwiami znajdują się schody (dwa stopnie).

Zdjęcie 4. Klatka schodowa w segmencie czerownym z wyjściem ewakuacyjnym prowadzącym na parking górny. Wyjście dla osób wychodzących z parteru oraz z przyziemia w segmencie czerwonym.

4

Parter segment pomarańczowy

Wyjście ewakuacyjne z segmentu pomarańczowego na parterze.
Wizualizacja wyjścia ewakuacyjnego z segmentu pomarańczowego

5

Zdjęcie 5. Wyjście ewakuacyjne w segmencie pomarańczowym na parterze. Opuszczenie budynku jest tylko możłiwe przy użyciu schodów. Schody prowadzą na wjazd do parkingu dolnego w przyziemiu od ulicy Gen. Grota Roweckiego.

Zdjęcie 6. Schody prowadzące z wyjścia ewakuacyjnego na parterze w segmencie pomarańczowym.

6

Wejście schodami do budynku, segment pomarańczowy, od ul. Grota Roweckiego.

Parter segment turkusowy

Wyjście ewakuacyjne z segmentu turkusowego na parterze.
Wizualizacja wyjścia ewakuacyjnego w segmencie turkusowym

7

Schody przeciwpożarowe w segmencie turkusowym. Parter.

Zdjęcie 7. Wyjście ewakuacyjne na parterze w segmencie turkusowym. Schody prowadzą na parking dolny w przyziemiu.

Zdjęcie 8. Widok z wnętrza budynku na wyjście ewakuacyjne na parterze w segmencie turkusowym. Schody prowadzą na parking dolny w przyziemiu.

8

Szklane wyjście ewakuacyjne na parking dolny z parteru. Segment turkusowy.

Przyziemie naprzeciw ul. Gen. Grota Roweckiego

Wizualizacja wyjść ewakuacyjnych w segmencie żółtym w przyziemiu

Wyjście ewakuacyjne w segmencie żółtym

9

Wyjście ewakuacyjne w przyziemiu. Segment żółty.

Zdjęcie 9. Widok z wnętrza budynku na wyjście ewakuacyjne w przyziemiu, w segmencie żółtym. Wyjście prowadzi do schodów ewakuacyjnych oraz betonowych podjazdów dla osób poruszających się na wózkach.

Zdjęcie 10. Betonowe podjazdy znajdujące się na zewnątrz budynku, wzdłuż ulicy Gen. Grota Roweckiego. Do podjazdów prowadzi wyjście ewakuacyjne ulokowane w przyziemiu, w segmencie żółtym.

10

Podjazdy betonowe przed budynkiem. Wyjście z przyziemia. Segment żółty.

Przyziemie wzdłuż wjazdu do parkingu dolnego

Wyjścia ewakuacyjne z segmentu turkusowego w przyziemiu na wjazd do parkingu dolnego.
Wizualizacja wyjść ewakuacyjnych z segmentu turkusowego w przyziemiu

Wyjścia ewakuacyjne w segmencie turkusowym

11

Szklane wyjścia ewakuacyjne wzdłuż wjazdu na parking dolny. Segment turkusowy.

Zdjęcie 11. Wyjścia ewakuacyjne prowadzące z przyziemia w segmencie turkusowym na wjazd na parking dolny w przyziemiu. Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie wyjechać z budynku. Podłoga oraz chodnik są na tym samym poziomie.

Zdjęcie 12. Korytarz prowadzący do wyjść ewakuacyjnych w przyziemiu, w segmencie turkusowym. Posadzka oraz chodnik są na tym samym poziomie.

12