Jesteś tutaj: Strona główna projektu

Dostępność budynku Neofilologii UŚ

Cele i misja projektu

1

  • Wprowadzenie dobrych praktyk w projektowanie uniwersalnym zarówno przestrzeni w środowisku fizycznym oraz w cyberprzestrzeni.
  • Zapoznanie z umiejętnym wykorzystaniem nowych technologii w poprawnym przygotowaniu informacji na temat dostosowania budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Ułatwienie w poruszaniu się w przestrzeni budynku szczególnie w sytuacjach wymagających szybkiego znalezienia wyjść ewakuacyjnych.
  • Przybliżenie lokalizacji jednostek w budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu każdemu użytkownikowi obiektu.
Piktogram dwóch smartfonów. Na smartfonie z przodu widok wnętrza holu głównego.
Piktogram dwóch smartfonów. Na smartfonie z przodu widok wnętrza holu głównego.

2

  • Przybliżenie tematyki dostępności i użyteczności stron internetowych w oparciu o międzynarodowe standardy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
  • Wykorzystanie międzynarodowych standardów w dostępie do nauki.
  • Wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności Uniwerstytetu Śląskiego w Katowicach.
  • Kształtowanie postawy szacunku i ułatwienie samodzielnego poszukiwania informacji na stronach witryny Dostępność Budynku Neofilologii UŚ.

Pomysłodawcy i autorzy projektu