Jesteś tutaj: Strona główna > Dostępność witryny

Deklaracja dostępności

Autorzy projektu dokładają wszelkich starań aby witryna projektu Dostępność budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu była w pełni dostępna i użyteczna dla użytkowników bez względu na używaną technologię, oprogramowanie, wiek oraz poziom sprawności.

Dobre praktyki

Wszystkie strony witryny posiadają poprawną strukturę nagłówków (h1…h3), prawidłowo użyte listy nieuporządkowane i uporządkowane, prawidłowo wdrożone tytuły stron, czytelną i zrozumiałą treść przycisków. Każda podstrona witryny jest przygotowana dla użytkowników komputerów, laptopów, tabletów i telefonów.

Osoby słabowidzące i niewidome

Na wszystkich podstronach wprowadzone grafiki, piktogramy i zdjęcia są zaopatrzone w tekst alternatywny a treść w plikach PDF jest dostępna dla osób korzystających z urządzeń asystujących (np. czytniki ekranu).Dla treści zawartych w interaktywnych prezentacjach multimedialnych jest przygotowana alternatywa w postaci odrębnej strony html.

Intuicyjna nawigacja

W celu ułatwienia nawigacji po stronach witryny, dla osób korzystających z klawisza TAB klawiatury, został wdrożony mechanizm Skip link (przejdź do treści). Ponadto zastosowanie list nieuporządkowanych (odnośniki) na górze stron umożliwia szybkie nawigowanie po zawartości obszaru głównego strony.

Poprawny kontrast

Witryna jest wyposażona w mechanizm dostępności (wtyczka w górnym prawym rogu) umożliwiający podkreślenie linków, podświetlenie linków, zmianę kontrastu strony, zmianę koloru grafiki na szarą oraz zmianę wielkości czcionki. Elementy interaktywne posiadają odpowiedni fokus (wyraźne obramowanie)

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Wszystkie materiały wideo oraz audio są uzupełnione o napisy oraz są opatrzone transkrypcją zamieszczoną poniżej treści audio-wideo.

Informacje zawarte na wszystkich podstronach witryny będą systematycznie wzbogacane w elementy graficzne, regularnie przeglądane, aktualizowane oraz konsultowane z użytkownikami. Projekt Dostępność budynku Neofilologii UŚ jest projektem otwartym i udoskonalanym w sposób ciągły aby treści były odpowiednio odbierane na wszystkich urządzenia a w szczególności na urządzeniach mobilnych. W trosce o przygotowanie zrozumiałych i czytelnych treści autorzy projektu dążą do tego aby witryna była dostępna do jak największęj liczby użytkowników.

Podstawy prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.526) wszystkie serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności zawarte w specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA. W celu udoskonalenia odbioru informacji na urządzeniach mobilnych treści powinny spełniać kryteria sukcesu (WCAG 2.1) dodane w kwietniu 2018 r.