Dostępność budynku Neofilologii UŚ

Zapraszamy do zapoznania się z projektem

Autorzy projektu przedstawiają najważniejsze cele związane z przystosowaniem zawartości witryny Dostępność budynku Neofilologii UŚ do międzynarodowych standardów dostępności i użyteczności.

Dostępność budynku

Dostępność budynku to informacje na temat odległości z przystanków autobusowych oraz dworca PKP w Sosnowcu. Ponadto zawiera szczegółowe wizualizacje jednostek tj sale dydaktyczne, dziekanaty, sekretariaty, wejścia do budynku oraz udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach.

Zasady ewakuacji

Budynek jest wyposażony w wyjścia ewakuacyjne w każdym segmencie. Większość wyjść umożliwia osobom na wózkach opuszczenie budynku z poziomu przyziemia. Opisy sposobu ewakuacji przygotowane są w formie interaktywnych prezentacji  oraz zdjęć.

Piktogram smartfona z mapą ewakuacji w przyziemiu budynku.
Flagi unoszące się nad urządzeniami IT

Kierunki i specjalizacje

Podstrony zawierają informacje na temat pracy dziekanatów, ofertę kierunków oraz specjalizacji. Całość informacji w ofercie Wydziału Filologicznego dla kierunków realizowanych w Budynku Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego jest przygotowana zgodnie ze standardami dostępności.

Dostępność witryny

Dostępność witryny to przede wszystkim zestaw wdrożonych zasad WCAG 2.0, które ułatwiają osobom korzystającym z urządzeń asystujących dotarcie do zawartości każdej podstrony w projekcie. W celu ułatwienia dostępności do informacji projekt jest procesem ciągłym uwzględniającym postępujące zmiany w udoskonalaniu rozwiązań technologicznych.

Dostępność witryny

Budynek Neofilologii UŚ

ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 5

41-200 Sosnowiec